Co je to účetní doklad? - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Co je to účetní doklad?

Příručka hospodáře > Účetní doklad
Každý účetní doklad musí mít ze zákona určité náležitosti!

  • označení účetního dokladu (příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, faktura, výpis z účtu)
  • číslo (jednoznačnou identifikaci, obvykle číselná řada)
  • obsah účetního dokladu a jeho účastníky (co a kdo)
  • částku v Kč
  • datum vyhotovení
  • okamžik uskutečnění účetní operace, pokud není stejné jako datum vyhotovení
  • podpisový záznam pokladníka a podpisový záznam předsedy nebo jednatele (osoba odpovědná za schválení)
             
Podpis odpovědné osoby je podmínkou uzavření účetního roku! Zjednodušeně ho ale lze vyřešit i tak, že jednatel nebo předseda podepíše jedním podpisem výčetku všech účetních dokladů – tj. nemusí je podepisovat jednotlivě v průběhu roku. Pravidla hospodaření je třeba si dohodnout v rámci předsednictva výboru každé organizace.
 
Příklad
Poslal jsem doporučený dopis na Svaz a na poště jsme za něj zaplatil 60kč. Podací lístek jsem si založil do účetnictví a vzal jsem si z kasy 60kč. Kasu jsem zamknul a za "vydělané peníze" jsem si koupil v hospodě za rohem pivo.
 
Jedná se o chybný postup. Podací lístek či účtenka není sama o sobě účetní doklad! Je třeba vyplnit výdajový doklad z pokladny, který spolu s účtenkou bude tvořit účetní doklad obsahující všechny povinné údaje! Výdajový doklad bude mít své příslušné pořadové číslo.

Na obrázku vidíte příklad účetního dokladu tak, jak má vypadat. Účtenka z pošty byla proplacena z pokladny, proto je připojen i Pokladní výdajový doklad:

Návrat na obsah