OO ČSV Brno – město

nabízí podporu rozšíření environmentální výchovy o naučné a pracovní listy s  možností přímého pozorování čmeláků.

 

Okresní organizace Českého svazu včelařů, Brno – město
v rámci svého projektu:

PESTRÝ ŽIVOT KOLEM NÁS

I.     etapa projektu pro r. 2011/2012:

„ ČMELÁCI  VE  ŠKOLÁCH“

nabízí podporu rozšíření environmentální výchovy o naučné a pracovní listy s  možností přímého pozorování čmeláků.

Ve druhé etapě projektu „Včely s námi“ se zaměříme na včely, které jsou u nás hlavními opylovateli  hmyzosnubných rostlin.

Dlouhodobým cílem
přesahujícím rámec tohoto projektu je působit na mládež aby příznivě přijímala potřebu zachování biodiverzity všech živočišných i rostlinných druhů a pociťovala potřebu soužití s nimi. Svými názory může zpětně v rodinách ovlivňovat obecné mínění.

Střednědobým cílem, který by měl být dosažen realizací projektu je být poznání života našich opylovatelů. Naučení se správnému chování zejména v bezprostředním kontaktu s hmyzem. Pochopení vztahů mezi rostlinami, jejich opylovači i vztahu přírody a člověka.

Dílčími cíli je  co nejširší využití chovaných čmeláků ve školní výuce, jejím rozšíření, zpestření a doplnění. 
Nabízíme možnost pokračování i v samostatné mimoškolní činnosti v rámci našich včelařských kroužků.

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol, především 4., 5. a 6. ročníků ZŠ a organizace věnující se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.

Našich cílů chceme ve spolupráci s učiteli ZŠ dosáhnout především aktivitami povzbuzujícími zájem žáků o danou problematiku, využitím moderní videotechniky a využitím počítačů při zpracování a vyhodnocování výsledků pozorování a záznamů.
U těch dětí, které již používají internet předpokládáme vyhledávání dalších odborných informací v internetové databázi.

Získané materiály budou dále využívány v propagační a osvětové činnosti pro školy i pro širší veřejnost.

Výsledky našich aktivit  budeme uveřejňovat na www-stránkách a své zkušenosti předávat dalším zájemcům o tuto práci.

V rámci našeho projektu nabízíme školám:

A/ Naučné listy k jednotlivým tématům.

B/ Pracovní listy pro žáky k jednotlivým tématům.

C/ Dodání čmeláčích úlků i se čmeláky pro praktické sledování života čmeláků a jejich vývojových etap. Zdarma je k dispozici 28 úlků se čmeláky. (Normální cena úlku se čmeláky je min. 2 500 Kč)

D/ Konzultační podporu v rámci projektu.

Materiály projektu a úlky se čmeláky budou školám předávány podle průběhu měsíce  dubna. (Rozměr úlku cca 30 x 30 x 30 cm)
Při větším počtu zájemců o úlky se čmeláky rozhoduje datum doručení objednávky (E-m).

Pro objednání materiálů projektu ad A/ + B/ + C/, případně s dotazy se laskavě obracejte na paní Olgu Horovou, vedoucí koordinačního centra pro mládež, 
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mobil.:728 923 515, případně na Aleše Příleského,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mobil.: 603 453 765

Oficiální adresa nositele úkolu:
Český svaz včelařů o.s., Okresní organizace Brno-město,
Šimáčkova 183,
628 00 Brno

Projekt byl sponzorován Jihomoravským krajem, proto jsou veškeré výstupy projektu pro školy v Jihomoravském kraji  zdarma -  včetně úlků osazených čmeláky.

Aktualizováno (Neděle, 10 Srpen 2014 16:11)