Informace RV 11-2019 - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Informace RV 11-2019

Aktuality > Informace z RV
V sobotu 23.11.2019 proběhlo jednání RV v Nasavrkách. Informace, které přineslo, shrnuji v následujících bodech.
 
Oficiálně znění Usnesení je sice k dispozici, ale link na webu Svazu je chybný.

Včelpo – schválení dodatku ke smlouvě
RV schválil dodatek k původní smlouvě o prodeji Včelpa. Na základě znaleckého posudku o skutečném stavu firmy byla prodejní cena snížena z 12mil Kč na 1Kč s tím, že Svazu bude náležet 50% podíl z případně realizovaného zisku do konce roku 2021 (maximálně však do výše 12mil Kč). Uzavření dodatku inicioval fakt, že Svaz by musel za prodej svého obchodního podílu ve Včelpu zaplatit daň ve výši cca 1,6mil Kč. S ohledem na zjištěné skutečnosti by tak prodej Včelpa mohl místo zisku představovat výraznou ekonomickou ztrátu.
I přes tyto skutečnosti OO Brno-město hlasovala proti uzavření dodatku, a to zejména proto, že ekonomická situace a hodnota obchodního podílu měly být řešeny už v době před uzavřením samotné smlouvy. Většina zástupců v RV odhlasovala prodej obchodního podílu bez řádného znaleckého odhadu jeho ceny a svým jednáním se tak de facto jen „podepsali“ pod celkovou škodu, vzniklou špatnou správou majetku, ve výši nejméně 12mil Kč.

Rezignace členů ÚKK
Dva členové kontrolní komise rezignovali na svoji funkci. Dle zaslaných informací k jednání byly jednou z příčin rezignace spory při provádění kontrolní činnosti mezi ÚKK s vedením Svazu a špatná vzájemná komunikace, která vyústila až v zabránění provedení kontroly na sekretariátu Svazu.

Schválení rozpočtu pro rok 2020
RV schválil rozpočet v celkové výši 44,6mil Kč. Součástí rozpočtu jsou i příjmy z dotací. Rozpočet zahrnuje i dotaci 1.D a dotaci pro NNO. Výše rozpočtu se může v průběhu roku změnit s ohledem na získané nebo zamítnuté dotace.

Změna stanov
RV vzal na vědomí návrhy zaslané několika organizacemi a předal je Komisi pro úpravu stanov.
OO Brno město informovalo předsedu komise Pavla Březinu, že trváme na tom, aby byly všechny zaslané návrhy včetně našich, předloženy k všeobecné diskuzi před tím, než bude zpracována finální podoba stanov ke schvalování. Není však jasné, zda bude takový dokument předložen, protože úprava stanov je odpovědností pouze příslušné komise a RV nezaujal k probíhající úpravě stanov žádné stanovisko…

Revize směrnic
RV schválil předložené směrnice:
• Pravidla administrace dotace podle NV 148/2019 Sb.
• Směrnice 1-2017 o činnosti VKM
• Směrnice 4-2017 pro činnost UV a PO

Příprava XI. sjezdu
Okresní organizace stanoví poměr hlasů pro jmenování delegátů do okresních konferencí. OO Brno-město stanovila poměr 25:1 (na každých 25 členů může ZO delegovat 1 zástupce na okresní konferenci). V rámci výročních schůzí všech ZO proběhne volba delegátů. Termín okresních konferencí zveřejné OO s předstihem v souladu s oběžníkem 1/2020.


27.11.2019
Petr Nasadil
 
Návrat na obsah