Informace RV 8-2019 - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Informace RV 8-2019

Aktuality > Informace z RV
V sobotu 23.8.2019 proběhlo jednání RV v Nasavrkách. Základní změny, které přineslo, shrnuji v následujících bodech.
 
Oficiálně znění Usnesení je k dispozici zde ke stažení.
 
Zvýšení členského příspěvku od roku 2020
RV schválil zvýšení ČP od příštího roku ze stávajících 200 na 300 kč/rok. Hlasy zaznívající z řad moravských včelařů, tak nebyly bohužel vyslyšeny. Vedení Svazu nepředložilo včelařům žádné zdůvodnění pro tento krok. Pouze členům RV bylo zdůvodnění rostoucích nákladů předloženo, ale bez možnosti seznámit se s ním před samotným jednáním. I tyto okolnosti pak zřejmě vedly k tomu, že řada zástupců zvedla ruku pro zvýšení, bez možnosti konzultovat svůj postoj s členskou základnou...
OO Brno – město nesouhlasí se zvýšením ČP a zástupce v RV M. Linger hlasoval proti návrhu. OO nicméně respektuje demokratické rozhodnutí přijaté většinou zástupců i s ohledem na negativní dopady, které toto rozhodnutí může do budoucna způsobit…
 
AKTIV včelařů 2019/2020
ČSV změnil přístup k organizování včelařských aktivů. Nově spadá tato činnost do kompetence OO, která může dle uvážení Aktiv zástupců ZO svolat s tím, že se ale bude jednat o „běžnou schůzi“ bez proplácení cestovních nákladů. Pokud bude akce svolána a organizačně zajištěna, přijedou zástupci z ústředí ČSV podat včelařům aktuální informace. Jedná se o úsporné opatření, které je takto přijato bez ohledu na zvýšený ČP.
 
Rozdělení administrace dotace 1.D
RV schválil rozdělení prostředků určených pro administraci dotace 1.D jednotlivým ZO a OO ve stejné výši, jako v předchozím roce. 5% částky na administraci dotace 1.D bylo rozděleno v poměru
  • 40% na administrativní zajištění dotace
  • 30,5% pro okresní organizace
  • 29,5% pro základní organizace
 
OO Brno-město dlouhodobě podporuje jinou formu rozdělení, a především navýšení prostředků pro ZO. Z pohledu celého Svazu však nemají ZO o zvýšení prostředků zájem, dle vyjádření některých zástupců RV pak ZO „peníze nepotřebují“. RV proto většinou hlasů podpořil stávající model rozdělení.

Projednání smíru s firmou ProVčely.cz, s. r. o.
RV zamítnul jednání o smíru s firmou ProVčely.cz, která se cítí poškozena negativní recenzí úlu v časopise Včelařství a požaduje po Svazu náhradu ušlého zisku ve výši několika milionů korun za zmařenou obchodní příležitost. Byla již podána žaloba na Svaz v tomto smyslu. O její oprávněnosti rozhodne soud.

Revize Stanov
V duchu informace v časopise Včelařství probíhá revize stávajících stanov. Předloženy budou celkové organizační změny. Zatím ještě není k dispozici pracovní verze návrhu. Případné náměty a připomínky je možné adresovat buď přímo legislativní komisi, nebo prostřednictvím naší OO

27.8.2019
Petr Nasadil
 
Návrat na obsah