Jedem s medem - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Jedem s medem

Projekty a akce
V roce 2018 jsme získali a úspěšně realizovali projekt Ministerstva zemědělství č. 58 / 2018 s názvem Jedem s medem.
Hlavním cílem projektu byla propagace včelařství a včelařských produktů s poukazem na nepostradatelnost tohoto oboru ve vztahu k zemědělství a ochraně krajiny. Dalším cílem bylo posílení pozitivního vnímání oboru nevčelařskou veřejností a podpora prodeje medu ze dvora.

Hlavní aktivity proběhly v rámci výstav:
  • BVV, veletrh Techagro (8. – 12.4 2018)
  • Podzimní výstava výpěstků Českého svazu zahrádkářů (13.-15. 9. 2018)
  • BVV, vánoční veletrhy (7.-16.12. 2018)

Děti a mládež měli možnost seznámit se se životem včel, prohlídnout si během pořádaných akcí prosklený demonstrační úl se včelami. Připraveny byly jednoduché hry a znalostní kvízy. Nainstalovány byly mikroskopy s preparáty včel. Děti měly možnost vyzkoušet si práci s voskem ve včelařské dílně a odnést si vlastnoručně vyrobenou figurku jako dárek.
Pro včelaře a zemědělce byly zorganizovány odborné přednášky v rámci veletrhu Techagro, K prohlédnutí byla včelařská technologie (úly, medomety, odvíčkovací lavice, včelařské pomůcky a literatura).
Všeobecná veřejnost měla možnost připomenout si význam včelaření v krajině, diskutovat (nejen) se zástupci Českého svazu včelařů a se včelařskými odborníky.
Návštěvníci měli možnost zdarma ochutnat všechny soutěžní vzorky medoviny a diskutovat na včelařském stánku o tradici a historii tohoto nápoje.

Projekt byl podpořem ve výši 70% celkových nákladů. Za podporu děkujeme Ministerstvu změdělství.

Návrat na obsah