Ošetření aerosolem 2020 - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Ošetření aerosolem 2020

Aktuality
Většina z vás pravděpodobně zaznamenala, že dotace na ošetření včelstev aerosolem od roku 2019/2020 bohužel vypadla z Nařízení 197/2005 Sb. Co to v praxi znamená?

V krajním případě to může znamenat, že se již ošetření aerosolem nebude provádět. Vzhledem k jeho významu a účinnosti však předpokládám, že velká část ZO se rozhodne aerosol svým členům provést, byť to bude muset udělat za nějakou formu úplaty.
Z pohledu vybírání peněz může nastat celá řada případů. Ošetření může např. provádět osoba v rámci svého živnostenského oprávnění. Pak vybere peníze pro sebe a dále s nimi naloží v souladu s příslušnou účetní legislativou.

Pokud provede ošetření včelař jako fyzická osoba a vybere od ostatních včelařů poplatek, pak musí dbát na to, aby neprováděl "podnikatelskou činnost" a nedopustil se tak porušení živnostenského zákona (Definice podnikání: soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku)
Z pohledu ošetření včelstev tak musí dbát zejména na to, aby nebylo touto činností opakovaně dosaženo zisku! V případě kontroly finančním úřadem by měl být každý, kdo provádí tuto činnost, schopen doložit svoje příjmy a výdaje a prokázat, že z této činnosti nerealizoval žádný zisk, nebo že se jednalo o náhodný jednorázový příjem! V opačném případě se vystavuje vysoké pokutě za neoprávněné podnikání.

Zřejmě nejčistší (ale relativně pracnější) možností je zaštítění ošetření aerosolem příslušnou ZO. Ošetření včelstev totiž lze dle stanov zahrnout do hlavní činnosti ČSV. Spolek tak může tuto činnost provádět a může na ni, jako neziskovka, inkasovat peníze, a případně i realizovat zisk. Účetně by pak celkové příjmy za provedení aerosolu měly být příjmem spolku, který vyslal svého člena ošetření provést. Tomu, kdo ošetření provedl, pak vyplatí spolek cestovní náhrady na základě vyplnění cestovního příkazu, v němž si osoba provádějící ošetření vyúčtuje náklady na provedenou činnost (rozuměj – cestovné dle vykázaných ujetých kilometrů vozidlem a stravné ve výši odpovídající celkové době výkonu). Na tuto činnost může případně uzavřít s konkrétní osobou i Dohodu o provedení práce DPP.

Doporučuji, aby si ZO vypracovala pro podobné činnosti samostatnou směrnici, která by vyplácení náhrad řešila a zjednodušila. Vzorovou směrnici najdete na tomto odkazu. (POZOR Směrnice č. 6/2016 o poskytování náhrad funkcionářům… se nevztahuje na činnosti jednotlivých ZO!!). ZO si zde může zakotvit pevná pravidla týkající se vyplácení náhrad i za ošetření jednoho stanoviště. Může si stanovit např. paušální poplatek 50kč za stanoviště + poplatek za každé ošetřené včelstvo 10kč. Tím si nastaví podmínky a umožní si vyplacení cestovních náhrad svým členům. Směrnici by měla schválit členská schůze.

Pokud spolek odmění včelaře (člena či nečlena) penězi na základě uzavřené DPP, pak je třeba počítat s tím, že vyplacené mzdy podléhají srážkové daní 15% a rovněž je třeba dodržet některé další povinnosti.
Petr Nasadil

Návrat na obsah