Platby ze smlouvy - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Platby ze smlouvy

Příručka hospodáře > Účetní doklad
V případě smluvního vztahu vám rovněž mohou vznikat náklady. Například dodávky elektřiny vám může dodavatel (např. EON) strhávat měsíčně nebo čtvrtletně v rámci inkasa příslušnou částku z účtu, to samé platí u nájmů z klubovny, u bankovních poplatků, apod. V tomto případě nemáte fakturu ani výdajový doklad.

Platby účtujete v průběhu roku jako výdaje v Peněžním deníku a na konci roku je zkontrolujete se zaslaným vyúčtováním. Platby musí sedět na vyúčtování dodaných služeb.
 
Jednotlivé účetní doklady doporučuji ukládat v šanonu v příslušných číselných řadách.

Při zaúčtování musíte posoudit, zda se jedná o daňový nebo nedaňový výdaj (u dlouhodobých smluv se bude zřejmě jednat o nedaňové výdave, hrazené z členských příspěvků nebo příjmů z hlavní činnosti spolku).
Návrat na obsah