Proč to celé vzniklo? - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Proč to celé vzniklo?

Příručka hospodáře
Velkou motivací mi byl přezíravý pohled na řadového včelaře - pokladníka a účetního spolku, kterýžto je považován za hlavní příčinu morálního a společenského úpadku Svazu. Na druhou stranu přiznejme si otevřeně, tam, kde se stane standardem porušování pravidel, nelze obvykle očekávat žádný rozkvět.

Řada ZO neplní řádně svoje povinnosti a všeobecná pasivita funkcionářů tuto situaci jen posiluje. Je přece věcí každé ZO a odpovědností statutárů, aby si situaci vyřešili...
A protože není z čeho čerpat konkrétní informace a pomoc, vznikly tyto stránky. Jejich cílem je posunout zdatnost pokladníků tak daleko, aby měly ZO účetnictví vedené v souladu se zákonem, plnily všechny povinnosti plynoucí z fungování právnické osoby s péčí řádného hospodáře a jednoho dne třeba i čerpaly dotace a uzavíraly pracovní poměr se svými členy!

V neposlední řadě bych si velmi přál, aby ekonomické povědomí vzrostlo natolik, že bude možné přerozdělit na ZO větší množství peněz z administrace 1.D, protože nebude hrozit, že by je ti „neschopní pokladníci“ nevyčerpali a musely se vracet peníze ministerstvu...
Co v Příručce najdete
Najdete zde zpracované návody a postupy, jak lze řešit jednotlivé konkrétní situace týkající se běžného fungování OO a ZO. Vycházel jsem z vlastních zkušeností a z problémů, se kterými jsem se setkal. Zohlednil jsem konkrétní úkoly, které řešíme ve Svazu z pohledu základního jednoduchého účetnictví, vedeného neziskovou organizací. Nabízím zde odkazy na související legislativu pro zvídavé a vlastní nástroje a příklady usnadňující práci pokladníka.

Velmi uvítám korekce, návrhy, nápady a další pomoc od kohokoli z vás!

Odpovědnost za správnou interpretaci a použití ve vaší organizaci leží na každém z vás. Uvedené postupy mají být vodítkem pro vaše další sebevzdělávání, protože práce pokladníka se bez systematického vzdělávání a sledování platné legislativy neobejde!

Odměnou vám bude orientace v účetní problematice. Jako zdatný pokladník si snáze poradíte jak s ekonomickou stránkou činností spolků (nejen včelařských), tak třeba s vlastním podnikáním.

Petr Nasadil  emailová adresa
pokladník OO Brno-město

Návrat na obsah