Proč to celé vzniklo? - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Pokud na tomto obrázku vidíte včelu, jste u nás správně!
Přejít na obsah

Proč to celé vzniklo?

Příručka hospodáře
Velkou motivací mi byl přezíravý pohled na řadového včelaře - pokladníka a účetního spolku, kterýžto je považován za hlavní příčinu morálního a společenského úpadku Svazu. Na druhou stranu přiznejme si otevřeně, tam, kde se stane standardem porušování pravidel, nelze obvykle očekávat žádný rozkvět.

Řada ZO neplní řádně svoje povinnosti a všeobecná pasivita funkcionářů tuto situaci jen posiluje. Je přece věcí každé ZO a odpovědností statutárů, aby si situaci vyřešili...
A protože věci se mají uvádět do pohybu, vznikly i tyto stránky. Jejich cílem je posunout ekonomickou zdatnost pokladníků tak daleko, aby měly ZO účetnictví vedené v souladu se zákonem, plnily všechny povinnosti fungování právnické osoby a jednoho dne třeba i čerpaly dotace a uzavíraly pracovní poměr se svými členy!

V neposlední řadě bych si velmi přál, aby ekonomické povědomí vzrostlo natolik, že bude možné přerozdělit na ZO větší množství peněz z administrace 1.D, protože nebude hrozit, že by je „neschopní pokladníci“ nevyčerpali a musely se vracet peníze ministerstvu...
Moje představa, jak to bude fungovat
Nechci tu dělat výklad zákona! Budu zde uvádět návody, jak lze řešit jednotlivé konkrétní situace týkající se fungování OO a ZO. Vycházet budu z vlastních zkušeností a z problémů, se kterými jsem se setkal. Zohledním praxi a postupy, které řešíme ve Svazu z pohledu základního jednoduchého účetnictví, vedeného neziskovou organizací. Nabídnu odkazy na související legislativu pro zvídavé a vlastní nástoroje a příklady usnadňující práci.

Velmi uvítám korekce, návrhy, nápady a další pomoc od kohokoli z vás!

Na každém z vás bude ověřit si, zda jsou daná řešení použitelná pro vaši organizaci. Uvedené postupy by měly být vodítkem pro vaše další sebevzdělávání, protože práce hospodáře se bez systematického vzdělávání a sledování platné legislativy prostě neobejde!
 
Odměnou vám bude orientace v účetní problematice. Jako zdatný pokladník si snáze poradíte jak s ekonomickou stránkou činností spolků (nejen včelařských), tak třeba s vlastním podnikáním.

Petr Nasadil  emailová adresa
pokladník OO Brno-město

Návrat na obsah