Proč to celé vzniklo? - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Proč to celé vzniklo?

Příručka hospodáře
Velkou motivací mi byl přezíravý pohled na řadového včelaře - pokladníka a účetního spolku, kterýžto je nezřídka považován za hlavní příčinu morálního a společenského úpadku Svazu. Na druhou stranu přiznejme si otevřeně, tam, kde se stane standardem porušování pravidel, nelze obvykle očekávat žádný rozkvět.

Řada ZO neplní řádně svoje povinnosti, vyplývající ze stále komplikovanější legislativy. Nevedou účetnictví v souladu s platnými zákony, nezveřejňují účetní výkazy, nedělají roční inventarizace majetku... Všichni to vědí, ale je přece věcí každé ZO a odpovědností statutárů, aby si situaci vyřešili...
A protože není z čeho čerpat konkrétní informace a pomoc, vznikly tyto stránky. Jejich cílem je posunout zdatnost pokladníků tak daleko, aby měly ZO účetnictví vedené v souladu se zákonem, plnily všechny povinnosti plynoucí z fungování právnické osoby s péčí řádného hospodáře a jednoho dne třeba i čerpaly dotace a uzavíraly pracovní poměr se svými členy!

V neposlední řadě bych si velmi přál, aby ekonomické povědomí vzrostlo natolik, že bude možné přerozdělit na ZO větší množství peněz z administrace 1.D, protože nebude hrozit, že by je ti „neschopní pokladníci“ nevyčerpali a musely se vracet ministerstvu...
Co v Příručce najdete
Najdete zde zpracované návody a postupy, jak lze řešit jednotlivé konkrétní situace týkající se běžného fungování OO a ZO. Vycházel jsem z vlastních zkušeností a z problémů, se kterými jsem se setkal. Zohlednil jsem konkrétní úkoly, které řešíme ve Svazu z pohledu základního jednoduchého účetnictví, vedeného neziskovou organizací. Nabízím zde odkazy na související legislativu pro zvídavé i vlastní nástroje a příklady usnadňující práci pokladníka.

Velmi uvítám korekce, návrhy, nápady a další pomoc od kohokoli z vás!

Odpovědnost za správnou interpretaci a použití ve vaší organizaci leží na každém z vás. Uvedené postupy mají být vodítkem pro vaše další sebevzdělávání, protože práce pokladníka se bez systematického vzdělávání a sledování platné legislativy neobejde!

Odměnou vám bude orientace v účetní problematice. Jako zdatný pokladník si snáze poradíte jak s ekonomickou stránkou činností spolků (nejen včelařských), tak třeba s vlastním podnikáním.

Petr Nasadil  emailová adresa
pokladník OO Brno-město

Návrat na obsah