Průběžné položky - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Průběžné položky

Příručka hospodáře > Účetní doklad
Průběžným položkám se nevyhnete ve dvou případech, a to když:
  1. ) vybíráte peníze z účtu a převádíte je do pokladny (typicky výplata dotace 1.D včelařům)
  2. ) vkládáte peníze v hotovosti z pokladny na účet (nechcete mít doma větší obnos)

Jaký je jejich smysl?
Cílem účetnictví, je evidovat pravdivý obraz o hospodaření a v každém časovém okamžiku mít:
  • přehled o stavu a pohybu majetku a jeho zdrojích financování
  • přehled o nákladech a výnosech a s tím souvisejícím výsledkem hospodaření

Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je třeba vyplnit časový okamžik, kdy "vezmete peníze z jedné hromady a dáte je na druhou". Vyberete peníze z banky a teprve potom je vložíte do pokladny. Nebo hůř vložíte peníze z pokladny do banky, ale ve výpisu vám je banka zobrazí až druhý den a vy je musíte zaúčtovat k datu, které uvedla banka.

V tomto okamžiku nastupují právě průběžné položky, které slouží čistě k účetnímu překlenutí tohoto času. Z pohledu zdravého rozumu to možná zní jako zbytečná práce, ale bohužel se bez nich neobejdeme...

To platí i o situaci, kdy máte doma doklady "na hromadě" a jednou za půl roku je zaúčtujete. Z pohledu účetnictví je třeba udržet kontinuitu a průběžné položky používat...

Z pohledu účetních dokladů musíte mít výpis z účtu (vybral jsem peníze -10.000 Kč) a vytvořit si příjmový doklad do pokladny (+10.000Kč). V peněžník deníku si peníze uvedete jako průběžnou položku.
Návrat na obsah