Realita a Rejstřík ve Svazu - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Realita a Rejstřík ve Svazu

Příručka hospodáře
Potřebnost vzdělávání bych rád prokázal následujícím článkem, který vinou několika nešťastných okolností nakonec nevyšel ve Včelařství. Dovolím si ho proto publikovat aspoň na tomto místě. K dispozici ho přikládám i v pdf formátu ke stažení.

Zveřejňujeme správně informace v Rejstříku?
 
Až do konce roku 2015 neexistovala pro spolky povinnost zveřejňovat účetní závěrku či výkazy o majetku a závazcích. Tuto poměrně zásadní změnu přinesla až novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. Zveřejnit účetní závěrku musí ty spolky, které mají ze zákona povinnost ji sestavovat. Pokud vede spolek jednoduché účetnictví, nemá povinnost sestavovat účetní závěrku (dle § 13b odst. 4 zákona o účetnictví). Má však povinnost zveřejňovat přehled o majetku a závazcích. Rovněž má povinnost vést přehled o příjmech a výdajích, ten ale nemusí povinně zveřejňovat.
 
Výkaz o majetku a závazcích musí být sestaven nejpozději 6 měsíců po uzavření účetního období a následně musí být zveřejněn.
 
Dalším údajem, který musí být udržován v Rejstříku aktuální, jsou údaje o statutárním a kontrolním orgánu. Tato povinnost vyplývá ze zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících. Návrh na změnu podává statutární orgán neprodleně poté, co ke změně zapisovaných údajů došlo.

Jaké údaje tedy musíme konkrétně zveřejnit?
 
1) Informace o statutárním a kontrolním orgánu
Složení statutárního a kontrolního orgánu specifikují stanovy ČSV. Uvádějí minimální počet členů a funkce, které je třeba zveřejnit. Rovněž je třeba pamatovat, že musíme zveřejnit kontrolní orgán (členy kontrolní komise, případě kontrolora). Prakticky je tedy potřeba postupovat takto:

Okresní organizace (zveřejňuje min. 5 členů statutárního orgánu + min. 3 členy kontrolní komise)
Statutární orgán tvoří předsednictvo Výboru, které tvoří těchto 5 členů:
  • předseda
  • místopředseda
  • jednatel
  • pokladník
  • a další člen předsednictva
         
Kontrolní komise:
  • minimálně 3 členové

Základní organizace (zveřejňuje min. 3 členy statutárního orgánu + min. 3 členy kontrolní komise nebo jednoho kontrolora).
Statutárním orgánem je celý Výbor, který tvoří tito 3 členové:
  • předseda
  • jednatel
  • pokladník
     
Kontrolní komise:
  • minimálně 3 členové nebo jeden člen (kontrolor) v případě, že má ZO méně jak 20 členů či z jiných závažných důvodů nezvolí 3 členy kontrolní komise

2) Zveřejnění výkazu o majetku a závazcích
Většina našich spolků spadá do kategorie mikro-účetních jednotek a vede jednoduché účetnictví. Vztahuje se na ně proto povinnost dle zákona o účetnictví zveřejnit Výkaz o majetku a závazcích za kalendářní rok. Zveřejněny musí být výkazy od roku 2016 (včetně) a za následující roky.
 
Jaká je skutečnost na konci roku 2018?
 
Okresní organizace
Z hlediska okresních organizací má celkem 24 (32 %) z nich zveřejněné výkazy o majetku za roky 2016 a 2017. Celkem 6 (8 %) OO má správně zveřejněno pět statuárních zástupců.
 
Majetek + statutární orgán mají správně zveřejněny 3 organizace, tj. 4 % z celkového počtu aktivně fungujících OO.


 
Základní organizace
Z hlediska našich základních organizací mělo koncem prosince celkem 267 (25 %) ZO zveřejněné výkazy o majetku za roky 2016 a 2017. Některé organizace však publikovaly výkazy, které nesplňují zákonnou formu ve smyslu Přílohy č.1 Vyhlášky 325/2015 Sb.

Celkem 422 (40 %) ZO má správně zveřejněné tři statuární zástupce. Většina ZO uvádí v Rejstříku předsedu a jednatele, což je nutnou podmínkou k tomu, aby mohla organizace fungovat. Nicméně tato situace není plně v souladu s platnými stanovami ČSV. Jednoznačně nejčastějším nedostatkem je nezveřejnění pokladníka jako třetí (ze Stanov povinné) osoby statutárního orgánu. Tento problém se týká 607 (57 %) ZO. Je k úvaze, jak tuto situaci napravit. Vzhledem počtu organizací, kterých se problém týká, by byla zřejmě nejjednodušší cestou úprava Stanov, která by umožnila i kombinaci např. předseda/místopředseda/jednatel.
 
Majetek + statutární orgán má správně zveřejněno celkem 105 (10 %) z celkového počtu aktivně fungujících základních organizací.
Všechny publikované informace byly získány vyhodnocením údajů zveřejněných v Rejstříku, tj. výhradně z veřejně dostupných dat o jednotlivých spolcích. Do statistik bylo zahrnuto 75 okresních a 1071 základních organizací. Nebyly zahrnuty zjevně nefungující organizace např. zcela bez uvedeného statutárního a kontrolního orgánu.
 
Zkontrolujte si prosím, zda se údaje o vaší organizaci vyplněné v CISu neliší od údajů, které máte zveřejněné v Rejstříku a zda jsou aktuální. Za porušení povinností totiž hrozí spolkům vysoké pokuty od Finančního úřadu. Za nezveřejnění údajů může být uložena pokuta až do výše 50 000Kč!

Máte-li zájem o podrobnější informace nebo pokud potřebujete pomoc se zveřejněním údajů, můžete využít podrobné návody, které naleznete v Příručce hospodáře na webu OO Brno-město www.vcelaribrno.cz
 
Cílem Příručky bylo především pomoct začínajícím kolegům zorientovat se v povinnostech vyplývajících z řízení spolku. Velmi uvítám pomoc každého z vás, kdo by se chtěl do jejich úpravy a dalšího rozšiřování zapojit!
Petr Nasadil (pokladník OO Brno-město)
Návrat na obsah