Specifika - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Pokud na tomto obrázku vidíte včelu, jste u nás správně!
Přejít na obsah

Specifika

Příručka hospodáře
Dotace
Pokud obdržíte dotaci od Kraje, Ministerstva zemědělství či příspěvek od Svazu, například na včelařskou výstavu, musíte se při jejím vyúčtování řídit podmínkami příslušné dotační smlouvy. Dotace a s nimi spojené výdaje jsou vždy nedaňové! Dotace jsou většinou spojeny s požadavkem na vyúčtování a oddělené vedení výdajů v účetnictví, takže zde se bez vhodného účetního programu už obejdete jen obtížně. Rovněž může vzniknout poždavek na zpracování Zprávy o řešení projektu, Výroční zprávy o celkovém hospodaření nebo na ověření účetní závěrky auditorem... Je dobré se pečlivě seznámit s podmínkami příslušného dotačního titulu pře podáním žádosti.

Administrace dotace 1.D
OO i ZO dostávají od Svazu každý rok podíl z celkové částky na administraci dotace 1.D. Tyto peníze ovšem nejsou příjmem organizace. Jedná se, jak jsem v textu uvedl u sporných případů, o "účetní operaci na ostří nože". Prostředky jsou zaslány na účet OO, ale účetní doklady jsou následně odeslány na Svaz. OO by měla podle správného peníze vrátit Svazu, protože není jejich oprávněným příjemcem... Jediným rozumným řešením je proto převést tyto peníze do pokladny a vyplatit je tomu, kdo je administrací dotace pověřen. Tím pro OO případ účetně končí. Pak už je věcí pověřeného člověka, aby věci vyřídil se Svazem, peníze vyplatil lidem z příslušných ZO, posbíral od nich účtenky a tyto doklady pak odeslal na Svaz...

Cestovní příkazy a jejich zaúčtování
Cestovní příkazy jsou v neziskovkách samostatnou kapitolou. V běžné firmě se nemůže stát, že by někdo dostal proplacený cestovní příkaz a přitom nebyl zaměstnán. V neziskovce se to stát může, protože to zákon umožňuje...
Velice pěkný popis celé situace jsem našel na stránkách České unie sportu, z.s.
V praxi to znamená, že cestovní příkaz členovi vaší organizace (!!) můžete proplatit a zaúčtovat ho jako nedaňový výdaj i když není vaším zaměstnancem. Na úrovni Svazu to řeší i Směrnice 6/2016 (ale neobsahuje tak podrobné zdůvodnění).

Potvrzení stanoviště včelstev a vyplacení dotace 1.D včelařům
Potvrzení stanovišťě včelstev je problametická kapitola. Vyřešeno je tak, že ZO, na jejímž území má včelař z jiné (mateřské) ZO umístěna svá včelstva, vystaví potvrzení o počtu včelstev. Bohužel příjem z těchto včelstev si započítává mateřská ZO včelaře. Takže ZO, kde je včelař pouze registrovaný, z toho obvykle velkou radost nemá. Může vybírat registrační příspěvek, aby si pokryla náklady na kontrolu včelstev, ale je to sporný bod. Nečlen Svazu totiž žádný příspěvek platit nemusí a žádá rovnou na Svazu.

Musí ZO potvrdit včelařovi včelstva?
Technicka vzato, pokud splní včelař všechny povinnosti, tak musí. Vyplývá to ze Svazové směrnice, která je pro všechny ZO závazná...
Oběžník č. 2/2016 o registraci včelstev

Návrat na obsah