Systém dokladů - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Systém dokladů

Příručka hospodáře > Účetní doklad
Účetní doklady je vhodné roztřídit podle systému, který zjednoduší celkovou orientaci a vyhledávání podle číselných řad. Systém by měl svojí podstatou splnit i požadavky na účetní knihy. Možný příklad vedení je:

Peněžní deník
 • základ celého jednoduchého účetnictví s rozdělením příjmů a výdajů

Kniha pohledávek a závazků:
 • přijaté faktury (s uvedením, zda byla/nebyla uhrazena)
 • vydané faktury (s uvedením, zda byla/nebyla uhrazena)
 • další pohledávky a závazky (pokud vzniknou)

Pokladna
 • příjmy (účetní doklad sestávající z faktury nebo smlouvy + pokladního příjmového dokladu)
 • výdaje (účetní doklad sestávající z účtenky nebo faktury + pokladního výdajového dokladu)

Banka
 • výpis - přehled pohybů na účtu
 • přehled dokladů a plateb kartou

Smlouvy
 • dotace
 • nájmy
 • energie
 • pojištění
 • ostatní

Mzdy
 • dohody a výkazy práce
 • mzdové listy
 • ostatní doklady

Vytvořte si v organizaci svůj systémový přístup k práci, který vám bude vyhovovat. Progresivní cestou může být například sdílené cloudové uložiště (MEGA, ICEDRIVE, ONEDRIVE, GOOGLE…) a vedení celé agendy v elektronické podobě (přístupné například pro čtení kontrolní komisi)

Navíc zajistí:
 • ukládání přístupových hesel (email, eshopy, DS, CIS…)
 • ukládání datových zpráv (a pošty obecně)
 • uložení a dlouhodobá archivace účetních záznamů
 • sdílení materiálů ze školení
 • vyúčtování samostatných projektů (pro účely kontrol)
 • ukládání daňových přiznání a další agendy

Návrat na obsah