Změny statutárního orgánu - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Změny statutárního orgánu

Příručka hospodáře > Úpravy v Rejstříku
Jednou za čas dojde k situaci, že se změní statutární orgán spolku. Někdo odejde, složí funkci, proběhne výroční schůze nebo skončí volební období a zvolí se jiné vedení. Jak v takovém případě postupovat?
Změnu v Rejstříku musíte provést co nejrychleji, protože pokud nemá organizace zapsané statutární zástupce, nikdo se s vámi nebude bavit. Neuděláte žádnou změnu v bance ani na úřadech! Proto dbejte, aby aktuální stav vždy odpovídal informacím zveřejněným v Rejstříku!! Rovněž počítejte s tím, že zapsání údajů na soudu prostřednictvím Svazu může trvat několik týdnů. Po toto období nebude moc jednatel nic oficiálně řešit...
Jaké údaje máme aktuálně zveřejněné?
Údaje si můžete snadno ověřit po zadání svého IČ. Pokud nejsou aktuální, je třeba je urychleně aktualizovat!
Jaké údaje musím zveřejnit?
Údaje, které je třeba zveřejnit, specifikuje zákon č 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících. Každý pobočný spolek Svazu musí zveřejnit krom ostatních údajů uvedených v § 25 svůj statutární orgán a datum vzniku jeho funkce. Rovněž je třeba povině zveřejnit kontrolní orgán (členy kontrolní komise).

Podle platných Stanov ČSV se jedná o tyto zástupce, které je třeba zveřejnit:

Okresní organizace:
 • statutární orgán je předsednictvo Výboru - má minimálně 5 členů
  • předseda
  • místopředseda
  • jednatel
  • pokladník
  • a další člen nebo členové
 • kontrolní komise
  • 3 členové

Základní organizace:
 • statutární orgán je Výbor - má minimálně 3 členy
  • předseda
  • jednatel
  • pokladník
 • kontrolní komise
  • 3 členové
  • jeden člen - kontrolor (pokud má ZO méně jak 20 členů)

Jak údaje aktualizovat?
Jako první krok je vhodné aktualizovat údaje v CISu a vygenerovat si nový Registrační list. Postupy podrobněji popisuje i Oběžník 1/2016.
Sekretariát vám pomůže odeslat nové údaje na Rejstříkový soud v Praze. K tomu ale potřebuje zaslat podklady.

Zaslat je potřeba:

Další možnosti podání na rejstříkový soud:
 • datovou schránkou (pokud máte zřízenou - jedná se o nejrychlejší řešení)
 • emailem opatřeným elektronickým podpisem
 • osobně na CD nosiči zajet do Prahy na rejstříkový soud
 • pomocí aplikace epodatelna – opět je nutný el. podpis

POZOR - v případě OO můžete nastat situace, kdy nemůžete uvést celý statutární orgán v CISu ani v Registračním listu (stav od roku 2018 do současnosti 2/2020). Systém umožňuje vložit jen konkrétní funkce, ale nikoli nezařazené funkcionáře, členy předsednictva výboru OO! Tato situace není v souladu se Stanovami. Komise pro informatiku o tom už několik let ví, takže jí držme palce, aby se jí to povedlo zdárně vyřešit. Informace ke zveřejnění posílejte pouze výše uvedenými postupy!
Sankce
Mějte na paměti, že soud může při nezveřejnění aktuálních údajů uložit podle zákona pokutu až do výše 100.000 Kč!
Návrat na obsah