Změny statutárního orgánu - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Změny statutárního orgánu

Příručka hospodáře > Úpravy v Rejstříku
Každý spolek se musí umět vypořádat se situací,  kdy je třeba provést změnu v jeho statutárním orgánu. Změny mohou  nastat jednak po uplynutí pětiletého volebního období, nebo třena na  základě osobního rozhodnutí zvolených funkcionářů. Jak v takovém případě  postupovat?
Změnu v Rejstříku je třeba  provést co nejrychleji, protože pokud nemá organizace zapsané statutární  zástupce, nemůže jednat. Neuděláte žádnou změnu v bance ani na úřadech!  Nepodáte žádnou projektovou žádost a neodešlete ani oficiální  stanovisko za organizaci. Proto dbejte, aby aktuální stav vždy odpovídal  informacím zveřejněným v Rejstříku!! Rovněž počítejte s tím, že zapsání  údajů na soudu může trvat až několik týdnů. Po toto období nebude moci  nově zvolený orgán nic oficiálně řešit. Podle  § 26 zákona 304/2013 Sb. o  veřejných rejstřících může změnu statutárního orgánu pobočného spolku může provést pouze hlavní spolek, tj. je potřeba zaslat žádost + všechny potřebné dokumenty na Svaz!
Jaké údaje máme aktuálně zveřejněné?
Údaje si můžete snadno ověřit po zadání svého IČ. Pokud nejsou aktuální, je třeba je urychleně aktualizovat!
Jaké údaje musím zveřejnit?
Údaje, které je třeba zveřejnit, specifikuje zákon č 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících. Každý pobočný spolek Svazu musí zveřejnit krom ostatních údajů uvedených v § 25 svůj statutární orgán a datum vzniku jeho funkce. Rovněž je třeba povině zveřejnit kontrolní orgán (členy kontrolní komise).

Podle platných Stanov ČSV se jedná o tyto zástupce, které je třeba zveřejnit:

Okresní organizace:
 • statutární orgán je předsednictvo Výboru - má minimálně 5 členů
  • předseda
  • místopředseda
  • jednatel
  • pokladník
  • a další člen nebo členové
 • kontrolní komise
  • 3 členové

Základní organizace:
 • statutární orgán je Výbor - má minimálně 3 členy
  • předseda
  • jednatel
  • pokladník
 • kontrolní komise
  • 3 členové
  • jeden člen - kontrolor (pokud má ZO méně jak 20 členů)

Jak údaje aktualizovat?
Jako první krok je vhodné aktualizovat údaje v CISu a vygenerovat si nový Registrační list. Postupy podrobněji popisuje i Oběžník 1/2016.Po vygenerování Registračního listu je nutné si vytisknout z CISu i  souhlasy s fukncí jednotlivých funkcionářů. Ke zveřejnění je potřeba  odeslat na Svaz následující dokumenty:

Zaslat je potřeba:
 • žádost o aktualizaci údajů - vyplněný formulář z Justice - návod na vyplnění
 • souhlasy s vykonáváním funkce osob, zveřejňovaných v rejstříku z CISu (podpis je třeba nechat úředně ověřit, např. na kterémkoli CzechPointu)
 • zápis ze schůze popř. i usnesení, z něhož vyplývá volba konkrétních osob  (týká se jak statutárního orgánu spolku, tak kontrolní komise)
 • všechny podklady je třeba zaslat písemně a v el.verzi na CD (nebo mailem)
 • dokumenty musí podepsat předseda a jednatel
 • agendu na Svazu vyřizuje Ing. Kateřina Brodská (email)

POZOR - v případě OO můžete nastat situace, kdy nemůžete uvést celý statutární orgán v CISu ani v Registračním listu (stav od roku 2018 do současnosti 2/2020). Systém umožňuje vložit jen konkrétní funkce, ale nikoli nezařazené funkcionáře, členy předsednictva výboru OO! Tato situace není v souladu se Stanovami. Komise pro informatiku o tom už několik let ví, takže jí držme palce, aby se jí to povedlo zdárně vyřešit. Informace ke zveřejnění posílejte pouze výše uvedenými postupy!
Sankce
Mějte na paměti, že soud může při nezveřejnění aktuálních údajů uložit podle zákona pokutu až do výše 100.000 Kč!
Návrat na obsah