Zánik členství a zánik funkce - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Zánik členství a zánik funkce

Příručka hospodáře
Občanský zákoník ponechává problematiku jednání jménem spolku na spolcích samotných. Spolek si musí způsob jednání jeho jménem zakotvit ve stanovách a vyřešit i vztah mezi členstvím a vykonáváním funkce. Do roku 2021 platilo, že zánik členství a funkce řešil jen Občanský zákoník - stanovy toto neřešily. Od roku 2021 došlo k v tomto ohledu k zásadní úpravě Stanov a byl doplněn bod e).

Dle článku 37 Stanov ČSV funkce zaniká:
a) odvoláním,
b) rezignací,
c) dohodou o ukončení funkce,
d) úmrtím člena orgánu
e) ukončením členství ve svazu

...z toho plyne, že pokud zanikne členství, zanikne i funkce ve statutárním orgánu. Takový člověk pak nesmí dále jednat jménem spolku. Spolek by měl neprodleně zajistit novou volbu a zveřejnit nový statutární orgán prostřednictvím svazové centrály.

V případě vzniku „bílého místa“ bez členské základny, může vzniknout paradoxní situace, kdy bývalý předseda a jednatel – aktuálně třeba již nečlen ČSV, stále oficiálně vystupuje v Rejstříku jako statutární orgán. Nemůže ale svolat členskou schůzi (nemá členy a nemůže ani jednat).
Svaz by pak měl po uplynutí 2 let, kdy pobočný spolek není funkční, podat v souladu s občanským zákoníkem návrh na Rejstříkový soud a provést likvidaci takového spolku.

Z pohledu "bílých míst" se jedná o poměrně častou situaci, kdy bývalí staturární zástupci svoji roli nedořešili z pohledu Rejstříku. Pokud řádně podali výboru svoji písemnou rezignaci, měli by zaslat tento dokument Rejstříkovému soudu a požádat o výmaz svojí osoby z Rejstříku. Stejně tak by měli požádat o výmaz, pokud jejich funkce zanikla se zánikem členství.
Tento krok lze učinit opět prostřednictvím online formuláře formou návrhu na zveřejnění změny údajů právnické osoby.

Návrat na obsah