OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Vítejte na stránkách Okresní organizace ČSV Brno-město!

Hlavní aktivity naší organizace:
  • zajištění a distribuci léčiv pro jednotlivé základní organizace
  • koordinace léčení včelstev (zejména plošné vyšetření moru včelího plodu)
  • příprava a organizace včelařských výstav a akcí
  • administraci vybraných dotací pro včelaře a základní organizace (ZO)
  • jsme zřizovatelem včelařského kroužku pro mládež

Máme své zástupce v Republikovém výboru ČSV a v Krajském koordinačním výboru Jihomoravského kraje (KKV).

Naše aktivity provádíme s finančním přispěním Ministerstva zemědělství a Jihomoravského Kraje.

Oběma institucím tímto děkujeme za podporu!
Návrat na obsah