Specifika - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Specifika

Příručka hospodáře
Dotace
Pokud obdržíte dotaci od Kraje, Ministerstva zemědělství či příspěvek od Svazu, například na včelařskou výstavu, musíte se při jejím vyúčtování řídit podmínkami příslušné dotační smlouvy. Dotace a s nimi spojené výdaje jsou vždy nedaňové! Dotace jsou většinou spojeny s požadavkem na vyúčtování a oddělené vedení výdajů v účetnictví, takže zde se bez vhodného účetního programu už obejdete jen obtížně. Rovněž může vzniknout poždavek na zpracování Zprávy o řešení projektu, Výroční zprávy o celkovém hospodaření nebo na ověření účetní závěrky auditorem... Je dobré se pečlivě seznámit s podmínkami příslušného dotačního titulu před podáním žádosti.

Dotace 1.D, Dotace na aerosol
Jsou určeny přímo pro včelaře. Proto se účtují jako Ostatní příjmy a vyplácí se včelařům rovněž jako Ostatní příjmy. Nezapočítají se tak účetně mezi příjmy organizace ani mezi přijaté dotace! Vyplacení dotace zaúčtujeme jako Ostatní příjem ale zápornou částkou. Více najdete na tomto příkladu.
Platí, že příjmy se musí rovnat výdajům, tj. dotace musí být do poslední koruny vyplacena včelařům! S ohledem na vyplácení dotace v hotovosti i převodem je vhodné si vést samostatný přehled plateb. Jeho součet se pak musí rovnat přijaté dotaci.

Administrace dotace 1.D
OO i ZO dostávají od Svazu každý rok podíl z celkové částky na administraci dotace 1.D. Tyto peníze ovšem nejsou příjmem organizace. Prostředky jsou zaslány na účet OO, ale účetní doklady jsou následně odeslány na Svaz. Z pohledu OO je možným řešením převést tyto peníze do pokladny a vyplatit je tomu, kdo je administrací dotace pověřen. Pak už je věcí pověřeného člověka, aby věci vyřídil se Svazem, peníze vyplatil lidem z příslušných ZO, posbíral od nich účtenky a tyto doklady pak odeslal na Svaz... OO si dotaci zaúčtuje jako Ostatní příjem a vyplacení rovněž jako Ostatní příjem (ale zápornou částkou). V účetnictví ZO (v obratu) se tyto prostředky opět nijak neprojeví.

Nákup léčiva
Léčivo lze nakupovat s dotací nebo bez dotace. Většina ZO ho nakupuje hromadně a přímo za nižší dotovanou cenu. Zde ale může vznikat problém, protože dotace na léčivo je primárně určena včelařům. Na konci roku je proto potřeba mít všechno léčivo prodáno, tj. náklady na nákup se musejí rovnat příjmům za jeho prodej! Pokud chce např. ZO provést zimní ošetření včelstev svých členů a část léčiva si ponechá, poruší tím podmínky doatčního titulu k jejichž dodržení se zavazuje při žádosti o zajištění léčiva. Léčivo proto musí být kompletně odprodáno včelařům.

Zaúčtování členských příspěvků
ZO vybírají od členů členský příspěvek. Část příslušející ZO si ponechají, zbytek odešlou Svazu. Výběr od členů může opět probíhat jak v hotovosti, tak převodem. Jak tyto operace správně zaúčtovat? Veškeré přijaté příspěvky se účtují v příjmové části Peněžního deníku jako Přijaté členské příslěvky. Peníze pro Svaz se zaúčtují jako Ostatní výdaje. Na konci roku (k 31.12) je třeba provést "vyrovnání příspěvku". To se provede tak, že příslušná část peněz pro Svaz se přeúčtuje ručním dokladem z Přijatých členských příspěvků do Ostatních příjmů (Tuto operaci je třeba provést proto, že ČP je daňovým příjmem, který je nicméně dle platného zákona o daních z příjmu osvobozený od daně - je proto potřeba o něm správně účtovat). Sloupec Přijaté členské příspěvky bude obsahovat částku odeslanou Svazu ze záporným znamínkem. Suma celého sloupce Přijaté členské příspěvky v Peněžním deníku se pak bude rovnat skutečnému členskému příspěvku, náležejícímu ZO. Což je požadovaný stav.

Cestovní příkazy a jejich zaúčtování
Cestovní příkazy jsou v neziskovkách samostatnou kapitolou. V běžné firmě se nemůže stát, že by někdo dostal proplacený cestovní příkaz a přitom nebyl zaměstnán. V neziskovce se to stát může, protože to zákon umožňuje...
Velice pěkný popis celé situace jsem našel na stránkách České unie sportu, z.s.
V praxi to znamená, že cestovní příkaz členovi vaší organizace (!!) můžete proplatit a zaúčtovat ho jako nedaňový výdaj i když není vaším zaměstnancem. Na úrovni Svazu to řeší i Směrnice 1/2022 (ale neobsahuje tak podrobné zdůvodnění).

Potvrzení stanoviště včelstev a vyplacení dotace 1.D včelařům
Potvrzení stanovišťě včelstev je problametická kapitola. Vyřešeno je tak, že ZO, na jejímž území má včelař z jiné (mateřské) ZO umístěna svá včelstva, vystaví potvrzení o počtu včelstev. Bohužel příjem z těchto včelstev si započítává mateřská ZO včelaře. Takže ZO, kde je včelař pouze registrovaný, z toho obvykle velkou radost nemá. Může (dle Stanov by měla) od takového člena vybírat registrační poplatek, aby si pokryla náklady na kontrolu včelstev, ale z mého pohledu je to sporný bod. Nečlen Svazu totiž žádný příspěvek platit nemusí a žádá rovnou na Svazu. "Penalizujeme" tím tak vlastní členy...

Musí ZO potvrdit včelařovi včelstva?
Technicka vzato, pokud splní včelař všechny povinnosti, tak musí. Vyplývá to ze Svazové směrnice, která je pro všechny ZO závazná... v případě jejího nedodržení hrozí ZO vymáhání škody odmítnutým včelařem.


Návrat na obsah