Podáváme daňové přiznání - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Podáváme daňové přiznání

Příručka hospodáře
Pokud neprovádíte vedlejší hospodářskou činnost, nemusíte DP podávat. Skutečná stav věcí byste měli snadno zjistit z peněžního deníku. Dle účetních záznamů musíte být schopni prokázat, které příjmy jsou nedaňové, které osvobozené a které je třeba případně zdanit.

Pokud povinnost podat DP vznikne, bude první problém zvolit správný formuláš a přiznání správně vyplnit. Pro mě to poprvé znamenalo zajít na Finanční úřat a domluvit se tam, jak se má správně vyplnit, když jsme neziskovka, máme i nějaké dotace, atd...
Jakmile vyplníte první přiznání, máte to pak víceméně jisté i do dalších let, protože činnost organizace se obvykle nijak radikálně nemění... Opět platí, že vyplňování v online systému EPO je výrazná pomoc.

Druh příjmu
Daň
Daňové přiznání
Členský příspěvek
Osvobozen od daně
NE
Dotace z veřejných zdrojů (obec, kraj, …)
Nedaňový příjem
NE
Dary – bezúplatné příjmy od právnické nebo fyzické osoby
Osvobozen od daně
NE
Sponzorský dar (princip „něco za něco“)
Daňový příjem
ANO
Pronájem
Daňový příjem (i pokud je v hlavní činnosti)
ANO
Reklama
Daňový příjem
ANO
Úrok na běžném či spořícím účtu
Daňový příjem – odvedena srážková daň
NE

Přikládám naše DP za rok 2017 jako vzor.

Předpokladem pro jeho vyplnění je, že budete postupovat celý rok podle popsaných postupů, zejména budete dělit příjmy a výdaje na daňové (vedlejší hospodářská činnost) a nedaňové (spojené s hlavní činností). Jinak samozřejmě nebudete mít představu, zda máte povinnost Přiznání podat...

Komentář k jednotlivým položkám:
II. oddíl
řádek 10 - uveden je celkový hospodářský výsledek tj. CELKOVÉ PŘÍJMY (daňové+nedaňové) - CELKOVÉ VÝDAJE (daňové+nedaňové)
řádek 40 a 70 - celkové nedaňové výdaje (náklady na hlavní činnost spolku)
řádek 101 - celkové nedaňové příjmy (příjmy z hlavní činnost spolku tj. členské příspěvky, dotace, dary, výnosy z hlavní činnosti)
řádek 170 - mezisoučet
řádek 120 - zde se uvedou úroky z účtu (pokud jsou). jedná se o bankou zdaněné peníze

Příloha č.1 k oddílu II.
zde uveďte opět celkové náklady na hlavní činnost spolku "Náklady na hlavní činnost spolku"

K. Vybrané ukazatele hospodaření
Uveďte celkový obrat tj. součet příjmů z hlavní a vedlejší činnosti (součet příjmů daňových i nedaňových)
Je třeba odečíst z ročního úhrnu čistého obratu dotaci 1.D, dotaci na aerosol a u OO i administraci dotaci 1.D

řádek 200 a 220 a 250 - uvedeny jsou zde celkové příjmy - celkové výdaje za vedlejší hospodářská činnost, tj. daňové příjmy - daňové výdaje, tj. základ daně
řádek 251 - jedná se o položku snižující základ daně. Díky němu neplatíme daň ze zisku, pokud je zisk menší jak 300.000 Kč. Pokud tomu tak je, uvede se zde stejná částka jako je na řádku 200.

Vysvětlení:
Spolek jako veřejně prospěšný poplatník má možnost uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP. Základ daně snížený podle § 34 ZDP může dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

řádek 280 - sazba daňě ze zisku právnických osob, aktuálně pro 2017 a 2018 je 19 %

Na konci je třeba uvést jméno statutárního zástupce a svěřit mu vyplněné daňové podaní, aby ho podepsal a odnesl na Finanční úřad... (pokud nemáte datovou schránku)

POZOR!
Pokud provozuji vedlejší hospodářskou činnost a uplatním snížení základu daně (až do 300.000 Kč/rok), pak tuto částku musím použít na hlavní činnost spolku. Platilo, že musím vykazovat ztrátu z hlavní činnosti (ztráta je vidět v celkovém přehledu v Peněžním deníku). Od roku 2019 platí, že musím tuto ztrátu použít na hlavní činnost v následujícím roce. Nemusí se jednat o ztrátu (ale měl bych ale být schopen v případě kontroly vykázat konkrétní způsob použití těchto peněz). Jinými slovy pokladník musí vést, jak byl zjištěn základ daně, kolik byla vyčíslena daň, jak vysoké bylo uplatněno snížení  tj. kolik činila úspora na dani v daném roce. Na základě těchto čísel pak prokáže, jak byly prostředky použity na hlavní činnost. Například si zaeviduje, že se z těchto peněz zaplatil spolupodíl na dotaci poskytnuté Krajem na nákp vařáku na vosk pro členy ZO...
Návrat na obsah