Aktiv 2021 - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Aktiv 2021

Ostatní
Aktiv funkcionářů ZO a OO ČSV k aktuální problematice včelařství proběhl 18.9.

K dispozici jsou následující dokumenty:

Program:
1. Zahájení
2. Dotační politika
 a) Evropské dotace podle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb.
 b) Informace o poskytnuté národní dotaci 1.D v roce 2021
 c) Administrace dotace 1.D
3. Statistika z CIS – členská základna v ČR a krajích, katastry
4. Zdravotní problematika
5. Legislativa
6. Zdravotní problematika
7. Aktuální problematika spolku:
 a) Členské příspěvky 2022
 b) Směrnice nové a novelizované
 c) Novinky v CIS
 d) Výkazy majetku a závazků organizačních jednotek
 e) Svépomocný fond
 f) Stav přeregistrace ZO a OO ve spolkovém rejstříku
8. Stav přípravy XI. sjezdu ČSV
9. Problematika včelařství v Jm. kraji – informace o činnosti Jm. KKV
10. Diskuse
11. Závěr

Návrat na obsah