Historie - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Historie

Kurzy a školení
Výuková včelnice pro začínající včelaře v Rosicích u Brna

Včelaření zažívá v posledních letech nebývalý rozmach. Řada lidí je rozhodla věnovat chovu včel a proniknout tak do zákonitostí jejich života a objevování přírodních procesů a ekologických vztahů. Noví včelaři tak získávají možnost rozvíjet nejen svoje technické znalosti, ale také posilují svůj vztah k přírodě.
Každý rok zaznamenáváme zájem desítek nových zájemců o včelařský obor. Jejich zájem je v duchu dnešní doby zaměřen především na získávání informací prostřednictvím internetu, kde jsou vedle zkušených profesních včelařů prezentovány často názory přinejmenším problematické. Jejich rozlišení je pro začínajícího včelaře velmi obtížné. I z tohoto důvodu  jsme se rozhodli zorganizovat vzdělávací program prezenční formou, vysvětlit a rozvinout znalosti začínajících včelařů a připravit je po teoretické i praktické stránce na chov včel.
Mezi dostupné vzdělávací programy patří například kurzy v SOUV Nasavrky nebo Včelař-farmář v Blatné. Tyto kurzy však míří spíše na jinou cílovou skupinu, než jsou začínající včelaři. Jejich nevýhodou je též horší dostupnost pro včelaře z jihomoravského kraje, kdy  kvůli opakujícím se lekcím je výhodnější systém vzdělávání orientovaný regionálně, spádově, aby dojezdové vzdálenosti na kurzy byly maximálně 1,5 hod.
Uvedené důvody nás inspirovaly k zorganizování regionálního cyklu kurzů pro začínající včelaře. Kurzy probíhaly nejprve v omezených prostorách včelařské klubovny OO ČSV Brno-město, Merhautova 75. Po opravě a zkolaudování Včelařského střediska ČSV v Rosících jsme využili možnosti a přesunuli vzdělávání sem. Včelařské středisko nám umožnilo využívat naplno vyzkoušený model kombinovaných teoretických přednášek a praktických kurzů, kde začínající včelaři získají určitou sumu znalostí z biologie, anatomie, zootechniky, šlechtění, zdravotní péče o včely a návazně si procvičí prakticky jednotlivé úkony, typické pro dané období včelařského roku. K dispozici je rovněž studijní literatura pořízená z grantu JmK.
První kurzy probíhaly ve školním roce 2015/2016, vždy jednou za měsíc. Každého kurzu se zúčastnilo v průměru kolem 35 adeptů včelaření. Cyklus kurzů byl zakončen 9.7.2016 závěrečným testem, předáním osvědčení.
Grant JmK v celkové výši 134.000 Kč umožnil zakoupení potřebných pomůcek a dalšího vybavení, nezbytného pro  získání správné praxe v chovu včel. Pro vlastní práci se včelami byly zakoupeny ochranné pomůcky (klobouky a rukavice), sada rozpěráků, kuřáků a další drobné vybavení, které umožňuje vytvoření několika dílčích skupin při výuce. Jako studijní literatura byla zakoupena brožurka Správná praxe v chovu včel a kniha Včelařství. Zájemci o včelaření získali možnost si prakticky vyzkoušet obsluhu různých typů úlových sestav a pochopit způsoby, rozdíly a specifika včelaření s nimi spojená. Díky tomu získali zkušenosti a lepší orientaci při výběru vybavení pro vlastní chov včel. Vybudování vzorové včelnice představuje pro včelaře poměrně velkou finanční částku. Proto jsme vděčni Jmk za dotační titul, díky kterému bylo pořízeno vybavení vzorové včelnice s celkovým počtem 10 úlových sestav.
Pořízeny byly vždy 2 kusy úlů od vybraných typů úlových sestav. Vybrány byly sestavy reprezentující v současné době v ČR nejrozšířenější úlové systémy, tedy zateplený a celodřevěný úl 39x24, Langstroth 1/1, Langstroth ½, a kombinovaný Dadant (vysoké plodiště, nízký medník). Úly byly osazeny oddělky nebo smetenci z Výzkumného ústavu včelařského, detašovaného pracoviště Kývalka. Dále bylo zakoupeno kompletní vybavení pro provoz včelnice, včetně 4rámkového medometu na vytáčení medu. Díky dobrovolné pomoci samotných začínajících včelařů byla zbudována zpevněná plocha za úly s využitím zatravňovacích dlaždic.
Děkujeme tímto ještě jednou Jihomoravskému kraji za možnost vytvořit kvalitní zázemí pro vzdělávání nových zájemců o včelaření, stejně jako za systematickou podporu oboru Včelařství v našem kraji.
O.Veverka
Návrat na obsah