Jak začít? - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Jak začít?

Příručka hospodáře
Spolky mají povinnost vést účetnictví. Většina z nás je z pohledu zákona mikro-účetní jednotka a splňujeme podmínky na to, abychom mohli vést jednoduché účetnictví. Na to se budu zaměřovat.

Rozhodněte se, jak účetnictví povedete:
  • v písemné podobě ručně
  • pomocí nějakého účetního SW

Zásadní je počet účetních dokladů za rok, který přímo ovlivní rozsah činnosti vaší organizace. Pokud chcete žádat o projekty, rozhodně doporučují používat pro účetnictví vhodný SW!! Účetní program vám totiž umožní sledovat v rámci účetnictví i náklady a tisknout účetní doklady pro konkrétní projekt a snadno je pak doložit v případě kontroly. Výstupy z programů vypadají profesionálně, a navíc usnadní práci vám i kontrolní komisi.
 
Zadarmo lze využívat několik programů. Já mám zkušenosti se systémem KELOC, verze KELSTART pro neziskovky, který používám několik let a můžu k němu nabídnout číselníky nebo pomoc s prvotním nastavením. Za peníze lze koupit třeba systém Pohoda a řadu jiných. Variant je vícero, já jsem volil program, který rámcově znám ze zaměstnání a který zadarmo nabízí nejvíc možností.
 
Účetnictví OO tak zpracovávám v tomto systému zdarma. Počet dokladů, pohybů v bance i faktur stačí i na naše řešené projekty a výstavy.

Při práci hospodáře je nepostradatelným pomocníkem razítko organizace! Bez něj je tvorba účetních dokladů velmi pracná. Nouzově se dá povinná identifikace spolku vytisknout, nastříhat a papírky následně lepit tuhým lepidlem na každou účtenku a doklad. Vyzkoušel jsem si to, je to opravdu nouzové řešení.
 
Pokud jste přiměřeně zdatní uživatelé počítače, nabízím možnost vyzkoušet si vedení účetnictví v Excelové šabloně, kterou jsem pro tento účel vytvořil. Šablona je vhodná jen pro základní operace a předpokládá vedení jednoho účtu v bance a jedné pokladny. Pokud správně zadáte údaje, budou se na druhém listu generovat doklady řazené podle čísel. Zdatnější uživatelé Excelu si šablonu snadno přizpůsobí (byly využity pouze základní funkce). Vzorce nejsou zamčené a dají se neopatrností smazat či poškodit! V případě zájmu vám šablou upravím a zamknu.
 
Excelová šablona ke stažení ver.2 (jednodušší varianta)

Excelová šablona ke stažení ver.3 (varianta pro ty, kteří chtějí mít přehled o vybraných "projektech")
Excelová šablona ke stažení ver.4 (varianta, která navíc automaticky zpracuje i Přehled o příjmech a výdajích)

Verze 3 vznikla na základě zájmu sledovat určitý projekt (akci) odděleně - například dotaci 1.D. Šablona proto umí po zadání třídícího klíče rozpočítat příjmy a výdaje jednak do celkového Peněžního deníku (kde je všechno) a rovněž ve sloupcích sčítat samostatně. Je tedy vidět, že došly peníze a jak se postupně utrácely. Je vidět, zda je projekt na nule, nebo jaká byla případně spoluúčast.

Verze 4 je zatím poslední varianta, která už používá některé prvky účetních programů. Šablona umí automaticky vytvářet Přehled o příjmech a výdajích a třídí a zobrazuje hlavní i vedlejší činnost spolku. Využívá kategorie dokladů dle Vyhlášky 325/2015 Sb.

Pamatujte, že účetní doklady je třeba po uzavření účetního období archivovat po dobu 5 let. Přehled o příjmech a výdajích pak 10 let. Mzdovou agendu (mzdové listy), pak 30 let!!!
Návrat na obsah