Včelařím abych žil - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Včelařím abych žil

Projekty a akce
Pro projekt Včelařím abych žil jsme úspěšně zažádali v roce 2018 v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství (projekt č. 50/2019). Jeho realizace probíhala během roku 2019.

Hlavním cílem projektu byla propagace včelařství, včelích produktů a posílení odpovědnosti člověka vůči přírodě formou včelařských výstav a vzdělávacích akcí s poukazem na nepostradatelnost tohoto oboru ve vztahu k zemědělství a ochraně krajiny. Dílčím cílem byla podpora medu a z něj vyrobených produktů.

Hlavní aktivity proběhly v rámci výstav:
  • BVV, Národní výstava hospodářských zvířat (12 - 15. 5 2019)
  • Podzimní výstava spolu s Českým svazem zahrádkářů (12 - 14.9 2019)
  • Brněnské vánoce na BVV (6 - 15.12 2019)

Projekt se zaměřoval na zdůraznění potřebnosti ochrany životního prostředí formou podpory včelaření a posilování znalostí jak odborné, tak laické veřejnosti a mládeže. Zájmové včelaření, odborné přednášky i propagace včelích produktů vždy nabízely cestu, která může z dlouhodobého hlediska podpořit alternativní přístupy v zemědělství a může pomoci snižování zátěže půdy a spodních vod chemickými přípravky.
Děti a mládež měli možnost seznámit se se životem včel, prohlídnout si během pořádaných akcí prosklený demonstrační úl se včelami. Připraveny byly jednoduché hry a znalostní kvízy.

Pro včelaře a zemědělce byly zorganizovány odborné přednášky v rámci veletrhu, K prohlédnutí byla včelařská technologie (úly, medomety, odvíčkovací lavice, včelařské pomůcky a literatura).
Všeobecná veřejnost měla možnost připomenout si význam včelaření v krajině, diskutovat (nejen) se zástupci Českého svazu včelařů a se včelařskými odborníky.
Návštěvníci měli možnost zdarma ochutnat všechny soutěžní vzorky medoviny a diskutovat na včelařském stánku o tradici a historii tohoto nápoje.

Projekt byl podpořem ve výši 70% celkových nákladů. Za podporu děkujeme Ministerstvu změdělství.

Fotografie ze včelařské výstavy a soutěže medovin v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat 2019 na brněnském výstavišti:
Fotografie ze včelařské expozice a vánočních dílen v rámci Vánočních veletrhů 2019 na brněnském výstavišti:
Návrat na obsah