Kde vznikají účetní doklady? - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Kde vznikají účetní doklady?

Příručka hospodáře > Účetní doklad
Účetní doklad vznikne při každém pohybu na účtu nebo v pokladně.
FAKTURY a ÚČTENKY
  • přijaté
  • vydané
Jsou základem Knihy pohledávak a závazků. Faktury i účtenky jsou propojeny s příjmy nebo výdaji prostřednictvím banky nebo pokladny.

BANKA
Zakládáte si výpisy z účtu a každý pohyb na účtu pro vás znamená jeden účetní záznam v Peněžním deníku.
Na konci roku musí souhlasit počáteční a konečný stav na účtu se součtem všech provedených účetních operací.

počáteční stav + všechny příjmy – veškeré výdaje = konečný stav

POKLADNA
Ke každé operaci (ke každé účtence) přikládáte Příjmový nebo Výdajový doklad. Je vhodné si zakoupit příjmové a výdajové doklady; potřebné formuláře koupíte v papírnictví. Doporučuji jednodušší verzi pro neplátce DPH s propisovacími stránkami.
Každý pohyb v pokladně pro vás znamená jeden účetní záznam v Peněžním deníku.

Obrázek: příjmový a výdajový doklad:

Návrat na obsah