Hlášení umístění včelstev - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Hlášení umístění včelstev

Ostatní
Od 1.ledna 2018 vstoupila platnost novelizovaná vyhláška 327/2012 Sb. o  ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů  při použití přípravků na ochranu rostlin. Novela přinesla poměně zásadní  změnu a to zrušení povinnosti včelařů podat hlášení o umístění stanovišť včelstev do 15.února kalendářního roku.

Zemědělcům ukládá povinnost zákon 326/2004 Sb.  o rostlinolékařské péči zjistit si v případě aplikace vybraných  postřiků v evidenci MZe umístění stanovišť včel v okruhu 5 km od hranice  pozemku, kde bude prováděna aplikace přípravku a informovat včelaře  minimálně 48h předem.

Drobné pousmání přináší výsledek práce našich poslanců, kdy podle  uvedené vyhlášky tuto povinnost už nemáte, ale Plemenářský zákon stanovuje pokutu až do výše 40.000 Kč, pokud hlášení obecnímu úřadu nepodáte. viz. § 79c:

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že...
...
h) jako chovatel včel neoznámí místně příslušnému  obecnímu  úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť  včelstev podle §  51 odst. 5.

...prostě nemáme všichni při práci stejnou imunitu.

Návrat na obsah