Inventarizace majetku - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Inventarizace majetku

Příručka hospodáře > Majetek
Každá organizace (bez rozdílu) musí nejméně 1x ročně provést inventarizaci majetku! K tomu musí jmenovat inventarizační komisi. Toto se týká i spolků, dokonce i těch včelařských :-)
 
Povinnost stanovuje § 29 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a navazující vyhláška č. 270/2010 Sb.
Každý rok proto jmenuje předseda nebo jednatel na schůzi Inventarizační komisi, která je zodpovědná za fyzickou kontrolu majetku, jeho evidenci a rozhoduje o jeho vyřazení v případě poškození nebo nefunkčnosti. O tomto musí být pořízen záznam.

Přiložená excelová tabulka vám nabídne všechny potřebné formuláře.

Naleznete zde:
  • jmenování inventarizační komise
  • protokol o provedení inventarizace
  • návrh na vyřazení majetku z evidence
 
Z hlediska toho, co evidovat, doporučuji řídit se buď vlastní ekonomickou směrnicí (museli byste si ji napsat), nebo doporučením Svazu evidovat položky nad 3000kč. Neevidujte drobné věci a spotřební materiál! Evidujte jen věci, které chcete sledovat a „mít pod kontrolou“. Evidováním každé „prkotiny“ si přiděláte spoustu práce při kontrole a inventarizaci a v důsledku toho nebudete třeba schopni najít dobrovolníky do inventarizační komise, kteří by hledali čísla na všech židlích v klubovně...
O majetku podrobněji píše i Oběžník 3/2017. Pro zjednodušení uvedu nejběžnější příklady:

Příklad
Na členské schůzi se rozhodlo, že si koupíme parní tavidlo, které budeme společně používat. Cena tavidla i s vyvíječem činila 5000kč. Pokladník zaplatil fakturu a tavidlo zaevidoval do majetku.
Správný postup je uvést tavidlo v seznamu majetku organizace a označit si ho inventárním číslem. Každý rok se bude inventarizační komise zajímat, kde je tavidlo umístěno (kdo ho má u sebe doma). Vzhledem k tomu, že tento majetek evidujete, projeví se vám i v Přehledu o majetku a závazcích, který zveřejníte na konci roku.

Peníze na účtu: -5000kč
Drobný majetek: +5000kč
Celkový majetek organizace se tak nezmění. Změní se jen zveřejněný výkaz za příslušný rok v uvedených položkách.
 
Příklad
Na členské schůzi se rozhodlo, že si koupíme vařák na vosk i s lisem, který budeme společně používat. Orgaizace získala krajskou dotaci a spolupodílela se 50% z celkové ceny na pořízení. Cena zařízení činila 50.000kč. Pokladník zaplatil fakturu a zařízení zaevidoval do majetku.
 
Jedná se o položku nad 40.000kč. Základní otázkou proto je, zda se majetek bude nebo nebude odepisovat! Vzhledem k tomu, že byl majetek pořízen z dotace a z členských příspěvků, nelze ho účetně odepisovat. Majetek bude zařazen do nákladů příslušného roku celou svojí pořizovací cenou. Stejně tak získaná dotace bude nedaňovým příjmem.
Zařízení musí být označeno jako každá položka majetku inventárním číslem. Každý rok se bude inventarizační komise zajímat, kde je zařízení umístěno.
I tento majetek se projeví v Přehledu o majetku a závazcích, který zveřejníte na konci roku.

Peníze na účtu: -25.000kč
Dotace a příjmy z veřejných rozpočtů: +25.000kč
Dlouhodobý hmotný majetek: +50.000kč

Celkový majetek organizace se tak změní. Vzroste o 25.000kč (což odpovídá získané dotaci).
Návrat na obsah